Bag tag

John Bauers Bag Tag Challenge startade under våren 2015. Alla medlemmar får låna en numrerad bricka att hänga i sin väska. Vid varje JB-sammankomst utmanar man sedan varandra i gruppen och den som vinner rundan får efteråt ta över brickan med lägst nummer, tvåan får näst lägst och så vidare. Utmaningar får även ske utanför ordinarie tävlingar och utformas valfritt.

För frågor, kontakta ansvariga för JB-golfen.