Knektaparken

Vägbeskrivning: Oavsett om man kommer norr- eller söderifrån på E4:an så svänger man av mot A6 vid avfart nummer 97/98b, och fortsätter mot centrum. Sedan följer man Odengatan tills man kommer fram till en rondell vid Atteviks bilhandel där man svänger höger till parkeringen vid skolan Erik Dahlbergs-gymnasiet. Banan ligger sedan i parken mittemot parkeringen.

Knektaparken 18

Total längd: 1672 m
Medellängd: 93 m
Banansvarig: Bangruppen (se Kontakt)
Banrekord: 47 kast – Carl Falk (2020-05-03)
Bankarta: Bankartan är uppdelad i två slingor, 1-9 och 10-18 enligt nedan.

OB-regler och hålkartor: Se separat sida

Knektaparken 9

Total längd: 450 m
Medellängd: 50 m
Banbeskrivning: Knektaparkens korthålbana är en bra nybörjarbana eller inspelsbana. Hålen varierar mellan 30-80 meter och är tekniskt utmanande, vissa hål är rakare, och längre. Eftersom flera korgar även används på 18-hålsbanan stämmer inte korgnummer nödvändigtvis.
Banansvarig: Bangruppen (se Kontakt)
Banrekord: 
Bankarta: