Om

I Jönköping har det kastats frisbee sedan 70-talet. 1978 bildades Wettern Frisbee Disc Club, WFDC, där flera discipliner samsades såsom ultimate, discgolf och guts. Under 80-talet etablerades en discgolfbana i Knektaparken.

John Bauer Frisbeegolfklubb bildades 1997 av de medlemmar i WFDC som ville fokusera på discgolfen och övriga discipliner har därefter varit sporadiskt aktiva, ultimate bland annat genom KFUM. Banan har under 2000-talet bestått av en parkdel i Knektaparken samt en skogsdel i John Bauer-parken. Endast mindre ändringar i håldragningarna gjordes fram till 2015 då utrymmet i Knektaparken begränsades och vi istället fick utnyttja nya ytor i Kålgårdsparken. Det nya området ger både långa hål och höjdskillnader som tidigare inte funnits.

Inför öppnandet av A6 Discgolfpark valde klubben år 2021 att byta namn till John Bauer Discgolf.

Klubben har cirka 260 medlemmar och arrangerar ett flertal tävlingar och andra aktiviteter under året. För ungdomar hålls träningar på Åsabadets Discgolfbana i Taberg.

Flera medlemmar tävlar regionalt och några även nationellt och internationellt men fokus ligger på att skapa en attraktiv kastmiljö på vår bana och kring våra medlemstävlingar i Knektaparken.

John Bauer Discgolf är medlemmar i Svenska Discgolfförbundet som är en undersektion till Svenska Frisbeesportförbundet.