Knektaparken OB-regler

OB-regler för Knektaparkens discgolfbana, 18 hål

Senast uppdaterad: 2021-08-31

Utöver nedanstående regler gäller PDGA:s standardregler, se pdga.com, samt Svenska Discgolfförbundets regleringar för scoring, felsummering och rökning.

Förkortningar och förklaringar

DZ = Dropzone. Alternativt utkastplatta efter felaktigt kast.
GCV = Gång- och cykelväg.
Mandatory = Obligatorisk väg ena sidan om ett hinder. Vanligtvis markerad med en pil.
OB = Out of bounds. Utanför banans gränser.


Hål 1

OB på cykelbana mot Odengatan och förbi.

OB vatten.

Muren räknas ej som OB, lokal lättnad, disc som hamnar på muren markeras i riktning bakåt av muren, utan plikt.


Hål 2

OB på cykelbana mot Odengatan och förbi.

Muren räknas ej som OB, lokal lättnad, disc som hamnar på muren markeras i riktning bakåt av muren, utan plikt.


Hål 3

OB på cykelbana mot Odengatan och förbi.

Mandatory på stora trädet till vänster.


Hål 4

OB på cykelbana mot Odengatan och förbi.

OB på grusväg höger sida och förbi.

Muren räknas ej som OB, lokal lättnad, disc som hamnar på muren markeras i riktning bakåt av muren, utan plikt.


Hål 5

OB i vatten och där ob-pinnar markerar, på del av bron utanför vattenlinje eller OB-pinnar, på ön samt på och utanför GCV till vänster. Om utkastet hamnar OB sker nästa kast från dropzonen vid kanalkanten med ett pliktkast. Detta gäller även om discen passerat land på andra sidan kanalen. Detta gäller även samtliga kast som görs på utkastsidan av kanalen tills discen lagt sig säkert på korgsidan.


Hål 6

OB på bilgatan till höger och förbi

OB på grus/gångväg väg vänster och förbi

OB vatten.


Hål 7

OB på gångväg och förbi till höger

OB i vatten


Hål 8

OB i vatten

Reetee vid kast från tee som hamnar OB.


Hål 9

OB i vatten och där ob-pinnar markerar men ej på bron. Mot Rocksjön gäller vattenlinje.


Hål 10

OB inne på förskolans gård, parkering bakom korg, samt dike. OB-pinnar markerar diket.


Hål 11

OB bortanför korg på bilväg. Mandatory mellan de närmsta träden.

Vid missad mandatory sker nästa kast från tee med ett pliktkast.


Hål 12

Typ av Ö-hål. Ytan där korg står är fairway, GCV och utanför är OB. OB-kast från tee ger plikt och nästa kast görs från Dropzon, till höger om korg. Vid övriga kast gäller vanliga OB-regler.


Hål 13

OB på parkering förbi korg. Observera dold gångbana bakom grushögar. OB på gård till höger. Lokal lättnad, OB-kast som skall markeras i buske får markeras 1 m utanför buske (ej närmare korg) utan extra plikt.


Hål 14

Var uppmärksam på lekande barn på toppen av kullen.


Hål 15

OB på GCV och utanför.


Hål 16

OB på och till höger om GCV. Dropzone vid ob på första kastet.


Hål 17

OB i vatten, på och utanför GCV från och med bron och bortåt. Vattengräns delvis markerad med stolpar. OB innanför stängsel till parkering.


Hål 18

OB i vatten (dammen), bilvägen och parkeringen till vänster, på och utanför GCV till höger. Vattnet i diket längs bilvägen räknas som tillfälligt. Byggbaracker står på fairway, de spelas som OB men lokal lättnad utan plikt, 1 meter in från byggstaketet.